Matematyka bez Barier

Najefektywniejszym sposobem nauki jest wykorzystywanie różnych zmysłów, kiedy wszystkie elementy tworzą spójną całość. Nasz projekt miał na celu przybliżyć kolorowy świat matematyki z całą gamą jej kształtów, pobudzić aktywność twórczą oraz dążenie do wyznaczonego celu. Razem z partnerem Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Sportowa”  wprowadziliśmy matematykę w zupełnie inny wymiar – podnoszenia własnej świadomości i umiejętności matematycznych w ramach nauki przez naukę innych i zapobieganiu wykluczeniu społecznego osób z niepełnosprawnością.

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_rgb

Udało się nam dzięki Fundacji mBanku i programowi grantowemu mPotęga, który wspiera działania na rzecz edukacji matematycznej w myśl zasady, że matematyka stanowi fundament logicznego myślenia i pomaga w zrozumieniu otaczającego nas świata. Jej opanowanie pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych czy zdobywaniu wykształcenia ścisłego, przez co przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Tym razem skupiliśmy się na geometrii gdzie wykorzystując origami, matematyczne wyszywanki oraz różnorodne prace manualne chcieliśmy stworzyć geometryczną kolekcję ubrań, torebek czy biżuterii. Była to doskonała okazja nie tylko do zapoznania się i utrwalenia podstawowych pojęć matematycznych, określenia rytmu jako prawa porządkującego powtarzające się elementy, symetrii ale też do posługiwania się miarą krawiecką, cyrklem, igłą i nitką czy rysunkiem technicznym i wymiarowaniem.  Prostokąty i kwadraty zaprosiły  nas do krainy cudownych torebek. Haft matematyczny ułatwił przyswajanie wiadomości o wielokątach i doskonale pobudził wyobraźnię.

k1k2k3k4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s