Wolni od używek

Projekt Wolni od używek realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze  „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie publiczne zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego”

O tym jakie zagrożenie niesie nadużywanie substancji psychoaktywnych, opowiadano na warsztatach podczas realizacji projektu. Przerażały dane o skutkach działania narkotyków dla różnych typów osób. Ważnym problemem właściwej ,wolnej od wszelkich uzależnień postawy, jest poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest ono w sferze fizycznej ale też w sferze wolności psychicznej.

Podczas realizacji projektu ,w trakcie rozmów i prelekcji, kładziono duży nacisk na sposoby organizowania czasu wolnego. Podkreślano,że trzeba umieć się nie tylko integrować się z innymi , ale także usprawniać pracę swojego umysłu. Jedną z takich form była propozycja “Rusz głową” czyli wieczór poświęcony zabawom w gry planszowe. Te znane wszystkim zajęcia, mają niezwykłą moc jednoczenia przy stole wielu osób. Towarzysko świetna zabawa ,dostarczająca wiele emocji umysłowych i intelektualnych. W cichej i malowniczej przystani jaką jest Dom Pracy Twórczej w Chlewiskach 20 osób, uczestników projektu miało możliwość reducji stresu dnia codziennego przez aktywne i alternatywne spędzenie czasu wolnego.

Teza że gry planszowe są dobrym sposobem na efektywne alternatywne i bezpieczne spędzanie czasu została w pełni potwierdzona.

Wolni od używek to również szczęśliwi. Rozmowy ze specjalistą ds. uzależnień o pojęciu i formach asertywności, były ciekawe i zastanawiające. Uczestnicy dowiedzieli się że mając nawet świadomość swoich słabych punktów ,można być pewnym siebie i mieć prawo do wyrażania swoich oczekiwań. Można nie spełniać oczekiwań innych, mówić NIE jednocześnie nie zrywając dobrego kontaktu.

Udział w projekcie miał na celu uświadomienie, że zagrożenie uwikłania się w świat nałogów i niebezpieczeństwa z nim związanym, jest silne dla każdej grupy społecznej. Używanie środków psychoaktywnych niesie za sobą ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. Niezwykle ważną rzeczą jest umiejętność właściwej reakcji w sytuacji nagłej. Takie przyjęcie wiedzy w bezpiecznej pigułce było możliwe dzięki warsztatom pierwszej pomocy.

Wolność od uzależnień to praca nad sobą. Poznawanie i doskonalenie swoich wartości pasji i zainteresowań. Nie trzeba od razu zdobywać szczytów górskich czy wyruszać w podróż dookoła świata. To piękne i zaszczytne cele ale codzienne ,zwykłe poprawianie sprawności swojego umysłu i ciała mogą przynosić cudowne rezultaty i chronić każdego z nas przed złudnymi pokusami świata używek.Gry planszowe, edukacja , poznawanie zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, to nasze codzienne „Everesty” i każdy z nich buduje naszą wartość i naszą wolność.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s