Mój Świat

W ramach projektu odbyło się szkolenie 20 osób mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Siedlcach. Wykładowcy WORD w bardzo prosty ,przyjazny, ale niezwykle merytoryczny sposób pokazali , jak wiele na przestrzeni lat zmieniło się w zasadach ruchu drogowego i jak wielkie znaczenie ma ta wiedza. Niby taki drobiazg, a jakże ważny.

Wśród osób szczególnie narażonych na stres sięganie po alkohol jest częstym zjawiskiem. To jest niebezpieczne. Trzeba szukać innych sposobów na budowanie swojej wewnętrznej wartości.

Bardzo ciekawym doświadczeniem było sprawdzenie możliwości psychomotorycznych organizmu. Dotyczyło m.in. sprawdzenie czasu reakcji. Wnioski omówione przez psychologa transportu uzmysłowiły na co w szczególny sposób zwracać uwagę podczas jazdy samochodem. Jaki wpływ na nasz czas reakcji ma alkohol. Symulowane zadania “po spożyciu” przyniosły niezwykle cenną wiedzę, która powinna być podkreślana w kontaktach i szkoleniach różnego typu. Czasami przecież wystarczy drobna podpowiedź ,jak ćwiczyć swój mózg, aby stać się bardziej sprawnym, bardziej otwartym na życie społeczne.

Seniorzy bardzo często, a widzę to wśród znanego mi dobrze środowiska senioralnego , poprzez drobne dysfunkcje ruchowe i umysłowe wycofują się z aktywności, a ukojenia i poprawy poczucia własnej wartości szukają w różnego rodzaju używkach. To tak fajnie się człowiek czuje swobodnie i pewnie siebie po kilku kieliszeczkach naleweczki , czy czegoś mocniejszego. Udział w projekcie a zwłaszcza uczestniczenie w pozorowanym egzaminie na prawo jazdy spowodowało, że baczniejszą uwagę zwracam na znaki drogowe na jezdni i bardziej interesuję się programami np. w internecie, z których można czerpać dodatkową wiedzę o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze – podsumowała projekt jedna z uczestniczek.

Projekt Mój świat realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie publiczne zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s