Misja

Misja stowarzyszenia Calos Cagathos - Garwolin

Calos Cagathos, a właściwie kalokagathia, oznacza połączenie piękna i dobra, i w takim znaczeniu wyrażenie to pojawia się w dziełach Arystotelesa czy Homera. Nasze Stowarzyszenie stawia sobie za cel szeroko rozumianą działalność kulturalno-edukacyjną oraz sportową, aby propagować świadome i aktywne życie – pełne dobra i piękna.

Priorytetami są dla nas:

– wspieranie, promowanie i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych i edukacyjnych,

– rozwijanie aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci,

– rozwój i promocja teatru i innych dziedzin sztuki ze szczególnym uwzględnieniem Teatru Rękawiczka i Teatru O!MAMY,

– organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia,

– krzewienie kultury fizycznej, zachęcanie do uprawiania sportu i turystyki.